25% rabatt på Carhartt med kod: WORKHARTT

Varumärken

Alla varumärken

Produkten har lagts
till i din varukorg.
Produkten har lagts
till i din varukorg.

Foderplats

Det svenska Jägareförbundet menar att viltstammarna, såsom klövvilt (rådjur och älg) och vildsvin ska regleras genom jakt, inte svält. Detta för att det både ger god etik och ett gott resursutnyttjande. Därför finns det foderplatser till viltet. Felaktig utfodring kan ge skador på grödor och skog, eller till och med skada viltet.

Det är skillnad på åtelfoderplats och foderplats. På en åtelfoderplats lockar du fram viltet så att du får jaktlycka, men en foderplats är en fredad och skyddad plats där viltet inte får skadas. På en foderplats jagar du alltså normalt inte. Det finns foderplats vildsvin och foderplats rådjur, foderplats älg.

Du anlägger en foderplats för att du sedan på ett etiskt sätt ska kunna jaga viltet på resterande mark. En foderplats är till för att viltet ska kunna må bra och leva längre samt föröka sig. Utfodring ska ske med ett tydligt syfte, enligt Svenska Jägareförbundet, mängden och kvaliteten på fodret ska vara anpassad efter rätt syfte och alltid hålla god kvalitet. En foderplats använder du främst under vinterhalvåret. 

 

Att tänka på när du anlägger en foderplats

Det du ska tänka på när du anlägger en foderplats är ganska mycket. Först och främst krävs det tillstånd från markägaren för att bygga foderplats. Utfodring bör alltid ske långt från vältrafikerade vägar, jaktmarksgränser, känsliga jordbruksgrödor och ungskogar som kan ta skada.

Det finns även ett gemensamt ansvar och enligt jaktlagen har jakträttshavare och markägare ett gemensamt ansvar i att stödja viltet. Du bör även tänka på det som är lämpligt viltfoder bör domineras av fiberrikt grovfoder som ensilage eller helsädesensilage.

Ska du anlägga en foderplats rådjur så bör du tänka på att de har en specialiserad diet med bladrikt ensilage, exempelvis med inslag av klöver. Kraftfoder, som spannmål och foderpellets ska du se som tillskott till grovfoder eller naturligt foder.

Foderplats för vildsvin ska ha grovfoder som helsädesensilage. Kraftfoder, exempelvis spannmål, bönor, ärtor, majs eller pellets kan användas som komplement. Foderplatsen lockar till sig viltet och därför ska du placera den långt från känsliga grödor och ungskogar.

Du bör anlägga foderplatsen i god tid innan det förväntas stora snödjup och låga temperaturer. Tänk även på att allt vilt ska komma åt utfodringen så att inte dominanta djur tar över.

Här hos oss på Widforss hittar du sådant som är bra att använda när du ska bygga foderplats. I denna kategori hittar du så att du med enkelhet kan bygga foderplats rådjur och foderplats vildsvin, så som exempelvis en komplett foderautomat.

Du hittar även solceller så att du inte behöver ladda din foderautomat med batteri. Så börja bygga foderplats vildsvin, foderplats rådjur så att du kan jaga etiskt när viltet inte är på skyddad mark. Men glöm inte att prata med markägaren först innan du bygger en foderplats. 

Sortera efter